fr
en
es
ca
Visitant Anònim  
Pàgina d'inici d'Ornitho
 
Entitats col·laboradores
Consultar
  Observacions
    - 
Els darrers 2 dies
    - 
Els darrers 5 dies
    - 
Els darrers 15 dies
  Dades i anàlisis
    - 
Becadell sord 18-19
    - 
Polla pintada 2019
    - 
Gavià argentat de potes roses 18-19
    - 
Gavià caspi 18-19
    - 
Grua 2019
    - 
Cotxa blava 2019
    - 
Cucut reial 2019
    - 
Rascletó 2019
    - 
Cabirol 11-19
    - 
Rata d’aigua 16-19
    - 
Dragó comú 16-19
    - 
Granota pintada 11-19
    - 
Tòtil comú 17-19
    - 
Gambúsia 16-19
    - 
Migradora dels cards 2019
    - 
Arlequí 2019
    - 
Nimfa dorment 2019
    - 
Atalanta 2019
    - 
Emperador divagant 2018
    - 
Ferrer camanegre 16-18
    - 
Llagostot egipci 2018
    - 
Tettigettalna argentata 15-17
    - 
Barlia robertiana 2019
    - 
Ophrys forestieri 2019
    - 
Ophrys passionis 2019
 - 
Galeria d'imatges i sons
Informació
 - 
Darreres notícies
  Ajuda
    - 
Comitès i gestors Ornitho.cat
    - 
Espècies parcialment ocultes
    - 
Explicació dels símbols
    - 
FAQ
  Estadístiques
Sobre les orquídies
 - 
Identificació
Sobre ornitho.cat
 - 
Política de privacitat i Condicions d'ús


Atles dels ocells nidificants : Mapa de l'espècie
Aquests mapes i gràfics es confeccionen de forma dinàmica amb totes les dades en què s'ha indicat el Codi Atles (evidències de reproducció). Les dades s'agrupen en base a la malla de quadrats UTM de 10x10 km.
 
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Mapa de l'espècie
Fitxa de l'espècie
Quan es pot veure
Galeria d'imatges i sons
Atenció, els mapes de presència i els mapes del Nou Atles es basen només en observacions d'ornitho.cat, i per tant són només orientatius. Per elaborar mapes complerts de distribució i del Nou Atles cal incorporar també altres fonts de dades. En el cas dels mapes del Nou Atles s'han inclòs també les dades dels responsables de quadrat de 2015.
[2019] [2018] [Nou Atles, 2015-2018] [Atles, 1999-2002] [Atles, 1984-1984
Fotografia aèrea
Mapa de relleu
Mapa de relleu amb colors
Mapa polític
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019