fr
en
es
ca
Visitante Anónimo
Página de inicio de Ornitho
 
Entidades colaboradoras
Consultar
  Observaciones
    - 
Los últimos 2 días
    - 
Los últimos 5 días
    - 
Los últimos 15 días
  Datos y análisis
    - 
Carraca Europea 2023
    - 
Graja 2023
    - 
Aratinga Mitrada 2023
    - 
Ruiseñor del Japón 21-23
    - 
Antíopa 21-23
    - 
Ocelada uniforme 19-23
    - 
Veloz de las riberas 19-23
    - 
Mariposa monarca 2023
    - 
Mariposa tigre 2023
    - 
Coipú 17-22
    - 
Roja migradora 20-22
    - 
Tettigettalna argentata 15-22
    - 
Lucanus cervus 18-22
    - 
Nyctophila reichii 20-22
    - 
Ophrys catalaunica 18-22
    - 
Orchis simia 19-22
 - 
Galería de imágenes y sonidos
Información
 - 
Últimas noticias
  Ayuda
    - 
Especies parcialmente ocultas
    - 
Explicación de los símbolos
    - 
FAQ
  Estadísticas
Tutoriales
 - 
FAQS
 - 
Ornitho y las especies amenazadas
 - 
Cómo registrarse
 - 
Como entrar datos de mortalidad con la app NaturaList
 - 
Como entrar datos en el módulo de mortalidad
 - 
Verificaciones
 - 
Cómo introducir datos en la app NaturaList
 - 
Cómo hacer consultas avanzadas
 - 
Cómo consultar y editar datos
 - 
Como introducir una lista completa
 - 
Cómo entrar datos
 - 
Cómo entrar datos con localizaciones precisas
Recursos sobre los grupos taxonómicos
 - 
Orquídeas
 - 
El Nocmig- informació general
 - 
Com entrar les teves dades NocMig a ornitho.cat?
 - 
Guía introductoria NFC
Sobre ornitho.cat
 - 
Política de privacidad y Condiciones de uso


Com entrar les teves dades NocMig a ornitho.cat?

Hem creat un projecte anomenat "NOCMIG" en el qual es poden entrar les dades específiques d’aquesta activitat, ja sigui com a observacions aïllades o com a llistes. Qui vulgui tenir-hi accés ens ha de sol·licitar-ho indicant el seu el correu electrònic a ornitho@ornitologia.org per tal de donar-lo d’alta al projecte. D'aquesta manera es podran identificar les dades provinents de nocmig i esperem, més endavant, poder donar opcions especifiques per consultar-les o visualitzar-les.Com entrar les dades de NOCMIG a Ornitho.cat
 

Aquest projecte està concebut per entrar les dades que s’han recollit a través d’aparells d’enregistrament, és a dir: això NO inclou vocalitzacions que s’hagin sentit a “oïda nua”. Els ocells que es detecten de nit, com ara grues o flamencs escoltats en pas, s’han d’entrar a ornitho.cat per la via convencional: NO associats al projecte #NOCMIG.

 

D’altra banda hem de tenir clar a quina categoria associarem les dades de cada sessió:

  • Es recomana anotar les dades en forma de LLISTA, indicant l'horari d'enregistrament, i anotant TOTS els ocells que sobrevolen (migradors o no), però només els que sobrevolen: obviarem TOTS els estacionaris (ocells cantant durant la nit o a la matinada, rapinyaires nocturns...). *Nota: Per introduir una llista cal començar a introduir una llista completa però, al final, en totes les llistes NocMig cal indificar que no has anotat totes les espècies detectades: les introduïm com a llista parcial.
  • Farem servir les DADES CASUALS per introduir observacions destacables que o bé no estan associades a cap llista o bé en complementen una. Aqui podem anotar ocells estacionaris, i us animem a anotar els rapinyaires nocturns, per als quals el projecte #NOCMIG pot ser una font de dades molt important.

Mitjançant la web, per entrar una llista de tota una nit (és a dir, que comença el vespre d'un dia, i acaba la matinada del dia següent), cal seleccionar primer la data i hora d'inici, i després indicar l'hora final, encara que correspongui al dia següent. Tot seguit sortirà un avís indicant que la data final és anterior a la d'inici i que, per tant, interpretarà que es refereix al dia següent. Cal confirmar-ho i llavors ja es poden entrar les observacions.

Tot i que no és imprescindible, es recomana acompanyar les dades més rellevants de la gravació corresponent, per facilitar la tasca de verificació de dades o evitar demandes de verificació de dades que són correctes. També es poden pujar les gravacions a www.xeno-canto.org i posar l'enllaç als comentaris de l'observació.

 

Com pots donar encara més valor a les teves dades NOCMIG?

  • Introdueix les observacions en forma de llista, en comptes de com a dades casuals. Una llista conte totes les espècies que has pogut identificar en una sessió i durant un període determinat (l’horari de gravació). A diferència de les dades casuals, les llistes no només ens informen de les espècies que s’han detectat en un indret i moment determinats, sinó també de les que no han estat detectades. Gràcies a això podem establir la freqüència relativa d’aparició en l’espai i el temps de les diferents espècies d’ocells i estudiar els seus patrons fenològics de manera molt acurada.
  • No passa res si no has pogut identificar totes les espècies que s’escolten a la gravació. Es habitual que quedin ocells sense identificar, i pots indicar-ho afegint els ocells no identificats a la llista, com si fos una espècie mes. La llista serà correcta sempre que indiquis totes les espècies que tu has pogut identificar amb certesa.
  • Introdueix també llistes de les nits en què no detectes cap ocell, o molt pocs. Això permet saber no nomes quins dies hi ha ocells migrant, sinó també quins dies no n’hi ha! Si no introduïm aquestes llistes de nits sense espècies, no hi ha manera de saber-ho.
  • Intenta indicar el nombre d'individus que has detectat de cada espècie. Per molt aproximat que sigui un comptatge o una estima sempre és molt millor que no indicar cap nombre. Sense aquesta aproximació, no hi ha manera de saber ni tan sols l’ordre de magnitud! Una “x” tant pot ser 1 exemplars com un milió!
  • Mira de fer algunes llistes al mateix lloc al llarg de l'any. Per exemple, fes una llista per setmana al teu lloc de gravació habitual.
  • Si tens amics que encara no fan llistes, explica’ls perquè són tan útils i ensenya’ls com és de fàcil fer-ne. Com més gent entri llistes més valuoses esdevindran les que fas tu mateix.
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2023